TIN NÔNG NGHIỆP

Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých đại diện công ty CP Phân Bón Mùa Vàng tiếp kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chương trình “ Doanh nghiệp tiêu biểu trong kỷ nguyên Hội nhập kinh tế quốc tế (2016) thế hệ mới

 Ngày 23/6/2016 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gắp gỡ các doanh nghiệp dự Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt tiêu biểu trong kỷ nguyên Hội nhập kinh tế quốc tế (FTA) thế hệ mới. Diễn đàn nhằm biểu dương những doanh nghiệp điển hình, tiêu biểu có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých - Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Mùa Vàng đại diện tham gia diễn đàn này

Xem tiếp...

PHÂN BÓN DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG - PHÂN CON LƯỜI - PHÂN VIÊN NÉN NHẢ CHẬM

Phân Con Lười F9 là loại phân viên nén tổng hợp thế hệ thứ 9 được Công ty Cổ phần Phân Bón Mùa Vàng nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm từ đầu năm 2014. Nhằm hoàn thiện hơn về cơ chế giải phóng dinh dưỡng của viên phân tử trong ra ngoài một cách từ từ. Đặc biệt thế hệ Phân Con Lười F9 có đặc tính diệt ốc bươu vàng rất hiệu quả.