TIN HOẠT ĐỘNG

Thực tế lúa RVT bón phân hiệu Con Lười F22 của anh Hận ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu ghi hình ngày 03/08/2022

Cây Lúa được 90 ngày tuổi, cứng cây, lá dày, sạch sâu bệnh hại, bộ lá giữ được màu xanh đến cuối vụ, bông to, nu bông, chắc mẩy

Vua Lười hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hiệu Con Lười F16 cho cây ăn trái

Phân bón hiệu Con Lười F16 - Giải pháp công nghệ góp phần vào sản xuất nông sản An Toàn, hiệu quả và bền vững hơn