TIN HOẠT ĐỘNG

Top 1 trong 3 loại phân bón tốt nhất hiện nay | phân bón chuyên dùng cho cây lúa

Video ghi lại quá trình sinh trưởng, phát triển của ruộng lúa bón phân hiệu Con Lười F22 nhà anh Quốc ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trong vụ Đông Xuân năm 2023.

Phân bón tốt nhất - Phân bón hiệu Con Lười bón cho lúa Đài Thơm Tám tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Bông lúa to như đuôi chồn, nu bông, hạt đóng nhặt, bông trỗ đồng đều, bộ lá đài thẳng đứng, màu xanh sáng, sạch sâu bệnh hại.