TIN HOẠT ĐỘNG

Chương trình "Chuyên Gia Của Bạn" của Đài tiếng nói Việt nam trên kênh VOV1

 Lợi ích của phân viên nén, ưu điểm nổi trội so với các phân thông thường khác. Chương trình "Chuyên Gia Của Bạn" của Đài tiếng nói Việt nam trên kênh VOV1 ngày 11/09/2013

Xem tiếp...

Nghiên cứu và sản xuất phân viên nén nhả chậm

Phóng sự được phát trên kênh 3NTV .Quá trình nghiên cứu phân bón viên nén do Thạc sỹ NGUYỄN VĂN LUÝCH Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Cty CP phân bón Mùa Vàng thực hiện cùng VTC16 – BNTV

Xem tiếp...

Kỹ thuật sử dụng phân viên nén nhả chậm Mùa Vàng cho cây Ngô

">

Kỹ thuật sử dụng phân viên nén nhả chậm Mùa Vàng cho cây Ngô