TIN HOẠT ĐỘNG

PHÂN CON LƯỜI- CÂY LÚA CHỐNG ĐỔ, BÔNG LÚA CHÍN ĐỒNG ĐỀU

So với ruộng bón phân thông thường thì ruộng lúa bón Phân Con Lười - phân viên nén nhả chậm - cây lúa ăn cân đối dinh dưỡng  nên cứng cây hơn chống chịu đổ tốt hơn, cây lúa đẻ nhánh tập trung nên trỗ đồng đều và bông lúa chín đều hơn ruộng bón phân thông thường.

Phân Con Lười - Trỗ bông và chín đồng đều

Ruộng lúa bón Phân Con Lười có khả năng chống đổ, trỗ bông đồng đều, và bông lúa chín đều hơn ruộng lúa bón phân Thông thường.

BÔNG LÚA BÓN PHÂN CON LƯỜI CHO NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI

Bông lúa bón phân Con Lười có chiều dài 37-38 cm, số lượng hạt từ 330-350 hạt/ bông. Tỷ lệ hạt chắc cao