TIN HOẠT ĐỘNG

PHÂN BÓN GIẢI QUYẾT VẤN NẠN ỐC BƯƠU VÀNG - PHÂN CON LƯỜI F9

Phân bón diệt ốc bươu vàng  là sản phẩm phân viên nén nhả chậm thế hệ F9 mang hiệu Con Lười của công ty cổ phần phân bón Mùa Vàng

BÔNG LÚA BÓN PHÂN CON LƯỜI DÀI 37CM

Phân Con Lười bón cho cây lúa đạt năng suất vượt trội, bông lúa to mẩy hạt, chiều dài bông tử 36-37cm, số lượng hạt trên bông là 390-410 hạt/bông.