TIN HOẠT ĐỘNG

PHÂN CON LƯỜI- BÓN CHO CÂY LÚA TẠI TỈNH LONG AN

 

Mô hình bón Phân Con Lười cho cây lúa tại Long An. Theo đánh giá của chủ mô hình Phân Con Lười chỉ cần bón một lần hạn chế sâu bệnh hại. Ruộng đối chứng bón phân thông thường phải bón tới 4 lần đồng thời phải phun tới 3 lần thuốc sâu.  

Xem tiếp...

MÔ HÌNH BÓN PHÂN CON LƯỜI CHO CÂY MÍA TẠI BIÊN HÒA- ĐỒNG NAI

         Bón phân Con Lười tại công ty Mía đường Thành Thành Công - Tây Ninh. Theo đánh giá so sánh của cán bộ kỹ thuật thì: Ruộng mía bón phân Con Lười cho cây Mía chắc khỏe, mập hơn, bộ rễ chính to khỏe, có nhiều rễ ở đốt gần gốc mía hơn so với ruộng Mía bón phân thông thường. Lá Mía to và dày hơn, gân mặt trong của lá Mía to hơn. Đặc biệt khi đo thử độ đường tại thời điểm cây Mía được 7 tháng thì bón phân Con Lười có độ Brix cao hơn 2 độ so với Mía bón phân thông thường. Như vậy Bón phân Con Lười cho cây Mía chỉ cần bón 1 lần cho cả vụ mía mà đem lại lợi ích cả về năng suất và chất lượng.

Xem tiếp...

MÔ HÌNH PHÂN CON LƯỜI BÓN CHO CÂY LÚA TẠI ĐỒNG THÁP

Theo Ông Hiền chủ mô hình cho biết ruộng lúa bón Phân Con Lười thì cây lúa đẻ nhánh tập trung, thân cây lúa to và cứng, lá lúa cứng có màu xanh của lá gừng sạch sâu bệnh, bộ rễ to ăn sâu hơn ruộng lúa bón phân thông thường.

Xem tiếp...