TIN HOẠT ĐỘNG

PHÂN CON LƯỜI- CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH AN GIANG

Chương trình thời sự của Đài truyền hình Tỉnh An Giang phát sóng với nội dung chính là Hiệu quả  Phân Con Lười của Công ty cổ phần Phân Bón Mùa Vàng tại tỉnh An Giang.

Xem tiếp...

PHÂN CON LƯỜI - ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

Chương trình ứng dụng sản phẩm PHÂN CON LƯỜI- sản phẩm công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp do ban biên tập phát thanh truyền hình Đài PTTH Hà Nội thực hiện.

PHÂN CON LƯỜI- CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH TRÀ VINH

Chương trình thời sự của Đài truyền hình Trà Vinh phát sóng với nội dung chính là Hiệu quả của Phân Con Lười của Công ty cổ phần Phân Bón Mùa Vàng.

Xem tiếp...