TIN HOẠT ĐỘNG

PHÂN CON LƯỜI- PHÁT SÓNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH BẠN CỦA NHÀ NÔNG TRÊN VTV2

Phân Con Lười giúp bà con nông dân giảm công chăm bón, tăng năng suất và chất lượng nông sản, tăng hiệu quả kinh tế.

Xem tiếp...

PHÂN CON LƯỜI- ĐÀI TRUYỀN HÌNH VTV1

Phân Con Lười là loại phân bón công nghệ cao có đặc tính nhả chậm chỉ cần bón một lần duy nhất cho cả vụ. Phân Con Lười do nhà Khoa học trẻ Thạc Sỹ Nguyễn Văn Luých nghiên cứu ra.

Xem tiếp...

PHÂN CON LƯỜI - CHƯƠNG TRÌNH BẠN CỦA NHÀ NÔNG PHÁT SÓNG TRÊN VTV2

Chương trình Bạn Của Nhà Nông phát sóng trên VTV2 nói về Hiệu quả  Phân Con Lười của Công ty cổ phần Phân Bón Mùa Vàng

Xem tiếp...