TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 26/09/2022, Công ty giao 1,2 tấn phân bón hiệu Con Lười F22 cho anh Phước ở Xã Thủy Liễu, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

Anh Phước chia sẻ đã sử dụng phân bón hiệu Con Lười cho lúa trong vụ Hè Thu đạt năng suất cao, cây lúa cứng cây, giảm đổ ngã.

Ngày 21/09/2022, Công ty tiếp tục giao 2,5 tấn phân bón hiệu Con Lười F22 cho hợp tác xã nông Nghiệp Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang bón cho vụ lúa Thu Đông năm 2022.

Hợp tác xã đã sử dụng phân bón hiệu Con Lười được 3 vụ để sản xuất lúa gạo an toàn đạt hiệu quả rất cao: Cây lúa cứng cây, dày lá, mập thân, sạch sâu bệnh hại, năng suất thóc cao. Liên hệ hotline: 0989 836 001 - 024 3876 0150 để được tư vấn.