TIN HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu và sản xuất phân viên nén nhả chậm

Phóng sự được phát trên kênh 3NTV .Quá trình nghiên cứu phân bón viên nén do Thạc sỹ NGUYỄN VĂN LUÝCH Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Cty CP phân bón Mùa Vàng thực hiện cùng VTC16 – BNTV

 

Quá trình nghiên cứu phân bón viên nén do Thạc sỹ NGUYỄN VĂN LUÝCH Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Cty CP phân bón Mùa Vàng thực hiện cùng VTC16 - BNTV. Quá trình nghiên cứu các thế hệ viên phân ra đời trong phòng thí nghiệm đến thế hệ F6 tối ưu như một loại thuốc bổ tổng hợp đủ chất dinh dưỡng, kháng sâu bệnh dùng một lần cho cây trồng đã được Công ty Mùa Vàng cho sản xuất hàng loạt tại nhà máy của công ty tại Khu công nghiệp Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc Ninh.