TIN HOẠT ĐỘNG

1,5 tấn phân bón tốt nhất - Phân bón hiệu Con Lười được giao cho anh Nam ở xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Anh Nam đã tin dùng phân bón hiệu Con Lười được nhiều vụ đều có kết quả cao. Vụ vừa qua, năng suất lúa Nếp IR4625 được 1,1 tấn/ công (1296m2), cây lúa giảm sâu bệnh, cứng cây, ít bị đổ ngã.