TIN HOẠT ĐỘNG

Phân bón tốt nhất - 200 ha lúa ST25 bón phân hiệu Con Lười tại Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Giống Lúa ST25 bón phân tốt nhất - phân CNSH Hiệu Con Lười có những ưu việt là cứng cây, thấp dàn, giảm đổ ngã, trỗ bông đồng đều, trỗ thoát cổ bông, giảm sâu và nấm đạo ôn gây bệnh, hạt thóc vàng óng, chắc mẩy tới cậy. Năng suất và chất lượng thóc tăng cao