TIN HOẠT ĐỘNG

Phân bón tốt nhất | Năng suất lúa OM5451 bón phân hiệu Con Lười đạt 9,1 tấn/ha tại huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ vụ Đông Xuân

Ghi hình tại ruộng lúa OM5451 bón phân hiệu Con Lười F22 của nhà anh Trường ở ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ: Bông lúa to như đuôi chồn, hạt chắc mẩy tới cậy, bộ lá đài xanh, thẳng đứng, sạch sâu bệnh hại.