TIN HOẠT ĐỘNG

Thực tế Lúa Đài Thơm Tám bón phân hiệu Con Lười tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Bông Lúa trỗ đồng loạt, bông lúa to, nu bông, trĩu hạt. Bộ lá Lúa thẳng đứng, dày lá, màu xanh mỡ gà, sạch sâu bệnh hại.