TIN HOẠT ĐỘNG

Công ty CP Phân Bón Mùa Vàng - Doanh Nhân Việt Nam Làm Theo Lời Bác

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Chủ tịch HĐQT ông NGUYỄN VĂN LUÝCH - CÔNG TY CP PHÂN BÓN MÙA VÀNG vinh dự được trao tặng danh hiệu Doanh Nhân Việt Nam Làm Theo Lời Bác trong chương trình Doanh Nhân Làm Theo Lời Bác .

 

 Phó Chủ tịch nước NGUYỄN THỊ DOAN trao tặng ảnh Bác nhân dịp chương trình

 

Công ty vinh dự được trao tặng huy hiệu và danh hiệu DOANH NHÂN VIỆT NAM LÀM THEO LỜI BÁC

Phân viên nén Mùa Vàng