PHÂN CON LƯỜI NPK 17-5-11

PHÂN CON LƯỜI NPK 17-5-11

phân con lười 17-5-11 truocphân con lười 17-5-11 sau

Thành phần :

Đạm (Nts)

:

17%

Lân (P2O5hh)

:

5%

Kali (K2Ohh)

:

11%

Và các nguyên tố trung vi lượng, keo hấp thụ, chất chống mất đạm, các phụ da chậm tan.

 

Phân con lười thế hệ F7 , phân bón đa năng cho tất cả cây trồng

CÔNG DỤNG:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

* Bón cho Lúa: (Bón 1 lần cho cả vụ)

+ Lượng bón Phân viên nhả chậm: 14-20 kg/sào (360m2) tùy theo đặc điểm của loại đất canh tác, mức đầu tư của vụ trước , năng suất mong muốn mà định lượng bón. Với Lúa trung bình bón 15-17 kg là vừa đủ.

+ Bón ngay sau lần bừa cuối cùng trước khi cấy. Đây là lúc bùn còn loãng viên phân dễ dàng nằm sâu trong lớp đất bùn. Bón ngay sau khi làm đất và trước khi cấy.

+ Khi bón phân xong thì có thể cấy ngay hoặc gieo xạ, thời gian từ lúc bón phân cho tới khi cấy không nên quá 10 ngày, cấy càng sớm càng tốt. 

Chú ý: Tránh ném quá nhiều vào một điểm tập trung sẽ gây thừa phân ở chỗ đó và thiếu phân ở phần cuối của quá trình bón.

* Bón cho Ngô:

* Bón cho Rau và cây ngắn ngày:

MÔ HÌNH: