TIN NÔNG NGHIỆP

PHÂN BÓN DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG - PHÂN CON LƯỜI - PHÂN VIÊN NÉN NHẢ CHẬM

Phân Con Lười F9 là loại phân viên nén tổng hợp thế hệ thứ 9 được Công ty Cổ phần Phân Bón Mùa Vàng nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm từ đầu năm 2014. Nhằm hoàn thiện hơn về cơ chế giải phóng dinh dưỡng của viên phân tử trong ra ngoài một cách từ từ. Đặc biệt thế hệ Phân Con Lười F9 có đặc tính diệt ốc bươu vàng rất hiệu quả.