TIN NÔNG NGHIỆP

Lại thêm một vụ Phân bón giả

Liên tiếp phát hiện phân bón giả. Kết quả kiểm nghiệm hơn 1.200 kg phân NPK hiệu Đầu Trâu mà lực lượng quản lý thị trường Bình Định tạm giữ vừa qua của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Trang Bình Định cho thấy hàm lượng dinh dưỡng phân này chỉ 29,2%..

 

Trích báo:Thương Hiệu và Công Luận số 88 9/4/2014