TIN HOẠT ĐỘNG

Bông lúa bón Phân Con Lười F8 - phân bón tốt nhất hiên nay

Phân Con Lười là tổ hợp phân viên nén nhả chậm bao gồm các nguyên tố đa lượng (Đạm, Lân, Kali), trung -vi lượng, chất chống mất đạm, phụ gia giúp viên phân nhả chậm, các loại dịch chiết có nguồn gốc từ động - thực vật và đặc biệt được bổ sung silic dễ tiêu giúp cây trồng tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường cũng như sâu bệnh và giúp cây trồng tăng sự hấp thu đạm. Ngoài ra loại phân này còn bổ sung thêm Đạm động vật cung cấp một cách đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng góp phần vào tăng năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN CON LƯỜI BÓN - PHÂN BÓN TỐT NHẤT CHO CÂY LÚA ĐẠT NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI

Phân Con Lười bón cho cây lúa rất tốt cho năng suất vượt trội chỉ cần bón một lần duy nhất cho cả vụ. Phân Con Lười được tích hợp tất cả dinh dưỡng mà cây trồng cần thiết như yếu tố đa lượng, trung và vi lượng. Ngoài ra, Còn bổ sung bột các, bột thị hợp chất nano hữu cơ giúp cải tạo đất canh tác, góp phần vào sự phát triển nền nông nghiệp bền vững.