TIN HOẠT ĐỘNG

Lúa của anh Chiêu ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bón phân hiệu Con Lười trong vụ 3 năm 2020

Chất lượng làm nên thương hiệu. Lúa của anh Chiêu ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bón phân hiệu Con Lười trong vụ 3 năm 2020: Cây Lúa đẻ nhánh khỏe, thân cây cứng, bộ lá thẳng đứng, sạch sâu bệnh hại. Đất được cải tạo tơi xốp qua các vụ bón phân hiệu Con Lười. Ghi hình ngày 16/9/2020