TIN HOẠT ĐỘNG

Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých đại diện công ty CP Phân Bón Mùa Vàng tiếp kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chương trình “ Doanh nghiệp tiêu biểu trong kỷ nguyên Hội nhập kinh tế quốc tế 2016

Ngày 23/6/2016 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gắp gỡ các doanh nghiệp dự Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt tiêu biểu trong kỷ nguyên Hội nhập kinh tế quốc tế (FTA) thế hệ mới. Diễn đàn nhằm biểu dương những doanh nghiệp điển hình, tiêu biểu có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých - Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Mùa Vàng đại diện tham gia diễn đàn này.

Xem tiếp...

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÂY LÚA BÓN PHÂN CON LƯỜI VÀ CÂY LÚA BÓN PHÂN THÔNG THƯỜNG

Cây lúa bón phân con lười đến giai đoạn thu hoạch nhưng lá đòng vẫn giữ màu xanh sáng. Bông lúa to, mẩy hạt, tỷ lệ hạy chắc cao, hạt màu vàng óng. Lúa bón phân thông thường ến giai đoạn thu hoạch bông lúa có màu xám đen, tỷ lệ hạt chắc thấp, lá đòng bị khô cháy.

Xem tiếp...

THẠC SĨ NGUYỄN VĂN LUÝCH - CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP PHÂN BÓN MÙA VÀNG TIẾP KIÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG

Ngày 23/06/2016, tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp.  Ông Nguyễn Văn Luých - chủ tịch HĐQT Công ty CP phân bón Mùa vàng đại diện công ty tham dự chương trình.

Xem tiếp...