TIN HOẠT ĐỘNG

Thực tế Lúa Đài Thơm Tám bón phân hiệu Con Lười tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Bông Lúa trỗ đồng loạt, bông lúa to, nu bông, trĩu hạt. Bộ lá Lúa thẳng đứng, dày lá, màu xanh mỡ gà, sạch sâu bệnh hại.

Thu hoạch lúa Nhật bón phân hiệu Con Lười tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - hạt chắc mẩy vàng óng

Phân bón hiệu Con Lười có đặc tính nhả chậm thông minh nên cung cấp dinh dưỡng cân đối và dồi dào cho cây Lúa đến cuối vụ giúp cây Lúa phát triển tốt, hạt chắc mẩy tới cậy, năng suất và chất lượng thóc cao. Đặc biệt là bộ lá đài giữ được màu xanh đến cuối vụ.