TIN HOẠT ĐỘNG

Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười của nhà anh Tài ở xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Ghi hình ngày 17/07/2021, Lúa OM18 được 32 ngày tuổi, cây lúa phát triển rất tốt, nở bụi khỏe, thân cây to mập, bộ lá dày, sạch sâu bệnh hại, chưa phun xịt thuốc BVTV

Cùng anh Hồ Quang Triệu ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đánh giá, so sánh thực tế Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười với lúa đối chứng tại đồng ruộng ngày 15/07/2021

Lúa bón phân hiệu Con Lười cứng cây, dày lá, bộ lá thẳng đứng, sạch sâu bệnh hại, thân cây to mập và nở bụi khỏe hơn lúa đối chứng.

Lúa CTR1 của anh Linh ở tỉnh Trà Vinh bón phân CNSH hiệu Con Lười được ghi hình ngày 15/07/2021

Bông lúa chín vàng, hạt thóc chắc mẩy tới cậy, bộ lá đòng còn xanh, gốc lúa sạch lá ủ, cây lúa cứng cây, giảm đổ ngã.