TIN HOẠT ĐỘNG

Đây là kết quả vườn Bưởi Phúc Trạch tại tỉnh Hà Tĩnh ứng dụng phân bón Hiệu Con Lười trong năm 2020

Bưởi sai quả, mã quả rất đẹp, chất lượng quả ngon, Tép bưởi căng mọng nhưng múi bưởi lại khô ráo, dễ bóc. Vị ngọt thanh mát, không the không chua, không đắng. Thật sự đã đạt đến độ XUẤT SẮC.