TIN HOẠT ĐỘNG

Thực tế Lúa bón phân hiệu Con Lười tại tỉnh Phú Yên

Anh Sơn tại tỉnh Phú Yên chia sẻ những lợi ích khi sử dụng cho Lúa trong vụ Hè năm 2020: Thực tế ghi hình ngày 22/06/2020 ???????? Công ty CP Phân bón Mùa Vàng sản xuất và kinh doanh Phân bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười. ????VP giao dịch: Số 25, Lâm Viên, Khu Đô Thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Điện thoại: 0989 836 001 - 024 3876 0150

Công ty Mùa Vàng đã giao phân bón hiệu Con Lười cho anh Hạ ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Công ty CP Phân bón Mùa Vàng sản xuất và kinh doanh Phân bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười. VP giao dịch: Số 25, Lâm Viên, Khu Đô Thị Đặng xã, Gia Lâm, Hà Nội. ☎️☎️ Điện thoại: 0989 836 001 - 024 3876 0150 Chúc anh có một vụ mùa bội thu khi sử dụng phân bón hiệu Con Lười.