TIN HOẠT ĐỘNG

MÔ HÌNH PHÂN BÓN TỐT NHẤT HIỆN NAY - PHÂN CON LƯỜI TẠI THÁI BÌNH

Mô hình bón Phân Con Lười tại Thái Bình. Theo đánh giá của bà Hợi chủ mô hình thì ruộng lúa bón Phân Con Lười rất tốt, cây lúa ít sâu bệnh, thân và lá lúa cứng hơn bón phân thông thường.  Đặc biệt khi bà con bón Phân Con Lười sẽ diệt được ỐC BƯƠU VÀNG.

Xem tiếp...

F9 PHÂN CON LƯỜI - DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG

           

 Sản phẩm Phân Con Lười thế hệ F9 của công ty Cổ Phần Phân Bón Mùa Vàng có đặc tính " Diệt Ốc Bươu Vàng"

Xem tiếp...