TIN HOẠT ĐỘNG

Thu hoạch lúa Nhật bón phân hiệu Con Lười tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - hạt chắc mẩy vàng óng

Phân bón hiệu Con Lười có đặc tính nhả chậm thông minh nên cung cấp dinh dưỡng cân đối và dồi dào cho cây Lúa đến cuối vụ giúp cây Lúa phát triển tốt, hạt chắc mẩy tới cậy, năng suất và chất lượng thóc cao. Đặc biệt là bộ lá đài giữ được màu xanh đến cuối vụ.

Ngày 03/11/2022, Công ty Mùa Vàng tiếp tục giao phân bón hiệu Con Lười cho bà con trồng lúa xã Vị Tân, huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang kịp thời vụ

Phân Lười tới tỉnh Hậu Giang

Nông dân khấp khởi tới mang phân về

Thuyền ghe nhộn nhịp thôn quê

 Mang niềm tin đến với nghề nhà Nông!