TIN HOẠT ĐỘNG

Vua Lười đánh giá 38ha lúa bón phân hiệu Con Lười F22 vừa thu hoạch tại xã Bình Giang huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang

Cây lúa đã cho thu hoạch rồi mà gốc rạ vẫn còn xanh - Đây là minh chứng cho thấy sự cung cấp dinh dưỡng dồi dào và đầy đủ của phân bón hiệu Con Lười cho cây lúa từ đầu vụ đến cuối vụ. Là cơ sở tạo nên năng suất và chất lượng thóc gạo cao.