TIN HOẠT ĐỘNG

Hôm nay ngày 14/09/2020, Anh Pho ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch Lúa OM5451 bón phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười

Anh Pho rất hài lòng với kết quả thu được: Sâu bệnh hại Lúa giảm rõ rệt, năng suất và chất lượng thóc tăng cao.