TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 12/01/2021, Cán bộ Công ty Mùa vàng thăm ruộng Lúa nhà anh Năm bón phân công nghệ sinh học hiệu Con Lười tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ:

Cây Lúa bón phân hiệu Con Lười được 51 ngày tuổi, phát triển rất tốt, cây lúa đẻ nhánh tập trung, cứng cây, lá dày, rất sạch sâu bệnh hại. Anh Năm chưa phun xịt thuốc hóa học lần nào cả. Hệ sinh thái đồng ruộng được bảo vệ, đồng thời đất được cải tạo qua tơi xốp.

Thực tế đồng ruộng Lúa Nếp nhà anh Bảy Nhân ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp có sử dụng phân bón hiệu Con Lười được ghi hình ngày 12/01/2021.

Anh Nhân đã sử dụng cho Lúa Nếp được 4 vụ và rất hài lòng khi sử dụng phân bón hiệu Con Lười, lúa giảm được sâu bệnh hại, giảm đổ ngã, năng suất và chất lượng thóc gạo tăng cao.