TIN HOẠT ĐỘNG

Thực tế Lúa CTR1 bón Phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười so với lúa đối chứng bón phân khác của nhà anh Việt ở xã Phú Đức huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ghi hình ngày 20/06/2021

Cây Lúa bón phân hiệu Con Lười phát triển tốt, trỗ bông đồng đều hơn, bông thóc to, hạt đóng nhặt dày và chặt hơn lúa đối chứng.

Phân bón công nghệ sinh học hiệu Con Lười thế hệ F22 tiếp tục được xuất kho phục vụ bà con một số tỉnh Miền Bắc.

PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI giúp cây Lúa phát triển mập thân, đẻ nhánh tập trung, hạn chế cao dàn, dài lá, hạn chế đổ ngã trong vụ Mùa khi gặp thời tiếp mưa bão. Đặc biệt F22 là loại phân bón có thể sử dụng để đẩy cao năng suất tối đa trên 1 đơn vị diện tích.