TIN HOẠT ĐỘNG

Đây là Lúa vụ 2 năm 2021 bón phân hiệu Con Lười của gia đình anh Trinh ghi hình ngày 23/05/2021.

Cây Lúa được 35 ngày tuổi, bộ rễ phát triển rất mạnh, cây Lúa nở bụi tốt, bộ lá khỏe, màu vàng tranh, sạch sâu bệnh hại.

PHÂN BÓN CNSH HIỆU CON LƯỜI F18 BẮT ĐẦU XUẤT XƯỞNG VỀ MIỀN TÂY PHỤC VỤ BÀ CON TRỒNG LÚA.

Phân bón hiệu Con Lười thế hệ F18 được đánh giá là một trong những sản phẩm tốt nhất trong bộ sưu tập Phân bón hiệu Con Lười của công ty CP Phân bón Mùa Vàng.