TIN HOẠT ĐỘNG

PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI ĐƯỢC ĐƯA VỀ TP HẢI PHÒNG ĐỂ PHỤC VỤ BÀ CON NĂM 2020.

Ngày 05/12/2019 PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI ĐƯỢC ĐƯA VỀ HUYỆN KIẾN THỤY, TP HẢI PHÒNG ĐỂ PHỤC VỤ BÀ CON TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2020. NHẰM GIÚP CÂY TRỒNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN TỐT - TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG - GIẢM SÂU BỆNH HẠI CHO CÂY .TẠO TIỀN ĐỀ CHO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CAO. ☎️☎️☎️ Liên hệ hotline: 0989 836 001 để được tư vấn kỹ thuật

Ứng dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học Hiệu Con Lười vào sản xuất Lúa - Tôm tại tỉnh Cà Mau

Thực tế ruộng Lúa ST 24 bón phân hiệu Con Lười tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - Ngày 01/12/2019.

Ngày 30/11/2019 Phân bón Công Nghệ sinh học hiệu Con Lười đã có mặt tại Thành Phố Hải Phòng

☎️☎️☎️ Liên hệ hotline: 0989 836 001 để được tư vấn kỹ thuật