TIN HOẠT ĐỘNG

Đây là kết quả thực tế vườn Mít bón phân Con Lười F16 của nhà anh Vũ ở Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long:

Cây Mít phát triển tốt, bộ lá to, dày lá, búp lá nở mập, màu lá sáng bóng, cây phát triển nhanh.

Công ty Mùa Vàng giao phân hiệu Con Lười cho anh Trai ở xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Ngày 21/12/2020, Công ty Mùa Vàng giao phân bón hiệu Con Lười cho anh Trai tại xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An chuẩn bị trồng Lúa trong vụ Đông Xuân năm 2021. Chúc anh Trai có vụ mùa bội thu khi sử dụng phân bón công nghệ sinh học hiệu Con Lười!