TIN HOẠT ĐỘNG

Anh Tuấn giám đốc hợp tác xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu chia sẻ những lợi ích khi sử dụng phân bón CNSH hiệu Con Lười cho cây Lúa.

Qua đánh giá thực tế mô hình 20 ha Lúa bón phân hiệu Con Lười tại Hợp tác xã cho thấy: Cây Lúa phát triển cân đối, cây cứng - lá dày là tiền đề giúp cây Lúa chống đổ ngã, giảm sâu bệnh hại, tăng năng suất và chất lượng thóc.

Cán bộ Gia Đình Lười cùng bà con tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phân bón hiệu Con Lười

Cán bộ Gia Đình Lười cùng bà con tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phân bón hiệu Con Lười cho từng giống Lúa, mùa vụ và thổ nhưỡng nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế cao nhất.