TIN HOẠT ĐỘNG

Thực tế 35ha Lúa bón phân Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười của nhà anh Năm ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Cây Lúa đẻ nhánh khỏe, bộ lá xanh tươi mỡ màng, sạch sâu bệnh hại, chưa phun xịt lần nào. Anh Năm đã sử dụng phân bón hiệu Con Lười được mấy vụ Lúa và rất hài lòng với kết quả thu được.

Thăm cánh đồng Lúa bón phân công nghệ sinh học hiệu Con Lười của gia đình anh Mưa ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Lúa được 30 ngày tuổi đã vãi Phân hiệu Con Lười 2 lần, cây Lúa phát triển rất tốt, nở bụi khỏe, cây cứng, bộ lá dày, sạch sâu bệnh hại, chưa phải phun xịt thuốc BVTV lần nào.

Phân bón hiệu Con Lười - hân hạnh phục vụ bà con trồng Lúa tại Cần Thơ

Công hàng về tới Cần Thơ - Nhà nông trồng Lúa đón chờ từ lâu.