TIN HOẠT ĐỘNG

Phân bón Con Lười thế hệ F16 đã về tới TP Cần Thơ để phục vụ Nông dân trồng trọt trong năm 2020.

Bà con sử dụng sản phẩm công nghệ sinh học hiệu CON LƯỜI F16 là giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng Nông Sản hiệu quả và lâu dài nhằm chiếm lĩnh thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu trên trường quốc tế.

Thực tế Lúa bón phân hiệu Con Lười tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long trong vụ Hè Thu năm 2020

Đặc điểm của cây Lúa bón phân hiệu Cong Lười tại tỉnh Vĩnh Long là: Cứng cây dày lá, gốc lúa ít lá ủ và sạch sâu bệnh hại. Bông Lúa to như đuôi chồn. Tỉ lệ đóng nhặt hạt cao, tỉ lệ bông hữu hiệu cao

Thành quả Lúa bón phân hiệu Con Lười vụ Chiêm Xuân năm 2020 tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Thành quả thóc vàng bón phân hiệu Con Lười đã cho thu hoạch trong vụ Chiêm Xuân năm 2020 của nhà bác Sơn ở xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội: Giống Lúa Tám Xoan Hải Hậu bón phân hiệu Con Lười đạt năng suất 2,4 tạ thóc khô/sào, hạt thóc chắc mẩy, vàng óng, mã đẹp. ???????? Hình ảnh được ghi hình ngày 05/06/2020.