TIN HOẠT ĐỘNG

Phân bón hiệu Con Lười - Phân bón cải tạo đất tốt nhất hiện nay cho người trồng Lúa

Qua đánh giá thực tế Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười cho đất canh tác 3 vụ/ năm của gia đình anh Trinh ở xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được 3 năm cho thấy: 1️⃣ Đất chặt bí nghèo dinh dưỡng trở nên tơi xốp hơn, độ mùn tăng lên, trùn đất phát triển mạnh khi bón phân hiệu Con Lười. 2️⃣ Năng suất thóc ổn định trung bình đạt 9 tấn/ha. Trước khi bón phân hiệu con Lười năng suất thóc bấp bênh, vụ đạt vụ không. 3️⃣ Giảm tối đa sâu bệnh hại và chi phí thuốc BVTV.

 

Lúa bón phân công nghệ sinh học hiệu Con Lười được 20 ngày tuổi của gia đình anh Trinh ở xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An:

Cây Lúa phát triển rất tốt, cây khỏe, lá dày, sạch sâu bệnh hại. Đặc biệt rất nhiều trùn đất phát triển, đất tơi xốp.