TIN HOẠT ĐỘNG

Vua Lười so sánh bông Lúa bón phân Con Lười và Lúa bón phân khác tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

???? Lúa bón phân hiệu Con Lười, cứng cây, ít lá ủ và sạch sâu bệnh hại hơn ???? Bông Lúa bón phân hiệu Con Lười đóng nhatwh chặt hơn ???? Số hạt trên bông lúa bón phân hiệu Con Lười nhiều hơn ????Tỷ lệ hạt chắc trên bông Lúa bón phân Con Lười cao hơn ☎️☎️☎️ Liên hệ hotline: 0989 836 001 để được tư vấn.