TIN HOẠT ĐỘNG

Sáng nay ngày 26/12/2020, Cán bộ công ty phân bón Mùa Vàng về thăm quan, đánh giá cánh đồng Lúa bón phân Công Nghệ sinh học hiệu Con Lười tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Qua đánh giá thực tế Lúa bón phân hiệu Con Lười phát triển cân đối, bộ rễ ăn sâu, nhiều rễ trắng, cây Lúa đẻ nhánh tập trung.