TIN HOẠT ĐỘNG

Anh Nguyện tại Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang chia sẻ những lợi ích của phân bón hiệu Con Lười F22 khi ứng dụng vào sản xuất LÚA TÔM

Phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười thế hệ F22 có đặc tính nhả chậm thông minh giúp cây lúa cứng cây - dày lá, giảm sâu bệnh hại - hạn chế tối đa sử dụng thuốc BVTV trong quá trình sinh trưởng của cây Lúa, cây Lúa cho năng suất cao, hệ sinh vật, trùn trong đất phát triển mạnh - tạo nguồn thức ăn dồi dào cho tôm phát triển. Đây Là cơ sở để ứng dụng vào các mô hình sản xuất Lúa Tôm.

Ngày 26/09/2022, Công ty giao 1,2 tấn phân bón hiệu Con Lười F22 cho anh Phước ở Xã Thủy Liễu, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

Anh Phước chia sẻ đã sử dụng phân bón hiệu Con Lười cho lúa trong vụ Hè Thu đạt năng suất cao, cây lúa cứng cây, giảm đổ ngã.