TIN HOẠT ĐỘNG

Công ty CP Phân Bón Mùa Vàng - Doanh Nhân Việt Nam Làm Theo Lời Bác

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Chủ tịch HĐQT ông NGUYỄN VĂN LUÝCH - CÔNG TY CP PHÂN BÓN MÙA VÀNG vinh dự được trao tặng danh hiệu Doanh Nhân Việt Nam Làm Theo Lời Bác trong chương trình Doanh Nhân Làm Theo Lời Bác .

Xem tiếp...

Công ty CP Phân Bón Mùa Vàng được trao tặng chữ "TÍN" "TÂM TÀI"

Ngày 10/1/2014 , Công ty được Hội Các Nhà Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam trao tặng chữ “TÍN” ”TÂM TÀI” .

Xem tiếp...

Báo cáo đánh giá mô hình sử dụng phân bón Con Lười cho hiệu quả cao tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, vụ mùa 2013, Trung tâm khuyến nông tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cty Cổ Phần Phân Bón Mùa Vàng tiến hành tổ chức thực hiện mô hình trình diễn bón thử nghiệm phân viên nén NPK dúi sâu và Phân viên nén NPK bón vãi do công ty CP Phân Bón Mùa Vàng sản xuất. 

Xem tiếp...