TIN HOẠT ĐỘNG

Sử dụng phân Con Lười bón cho Lúa Nhật có thời gian sinh trưởng 120 ngày tại An Giang

 

Bón phân Con Lười cho lúa Nhật có thời gian sinh trưởng 120 ngày đạt năng suất vượt trội so với lúa Nhật bón phân thông thường

Xem tiếp...

video thử nghiệm máy phun phân Con Lười trên đồng ruộng

                                          

                            Sử dụng máy phun phân Viên nén nhả chậm mang nhãn hiệu Phân Con Lười trên đồng ruộng rất hiệu quả

Xem tiếp...