TIN HOẠT ĐỘNG

Kỹ thuật bón phân Con Lười - Phân bón tốt nhất cho cây lúa


 

 Kỹ thuật bón phân viên nén cho lúa, bón 1 lần duy nhất cho cả vụ, cho năng suất cao, giảm chi phí                                                                                                  

Xem tiếp...

(Video) Kỹ thuật bón phân viên nén cho ngô

Theo số liệu thống kê của tổ chức Nông Lương Thế Giới, ở Việt Nam hiệu suất sử dụng phân bón chỉ ở khoảng 35 - 40%, còn lại 65 - 60% lượng phân bón bị mất đi, xói mòn, rửa trôi và sử dụng không đúng kỹ thuật.

Xem tiếp...

LÃNG PHÍ 2 TỈ ĐÔ LA MỸ MỖI NĂM VÌ SỬ DỤNG PHÂN BÓN KHÔNG HIỆU QUẢ

Do hiệu suất sử dụng phân bón thấp khiến mỗi năm Việt Nam lãng phí khoảng 2 tỉ đô la Mỹ. Đó là chưa kể tình trạng phân bón giả, kém chất lượng chiếm tới 50% số lượng mẫu phân bón được kiểm tra trong năm 2013 gây thiệt hại vô cùng lớn cho ngành nông nghiệp.

Xem tiếp...