TIN HOẠT ĐỘNG

Chứng nhận "SẢN PHẨM TIN CẬY"

Công ty vinh dự được VIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC TẾ và TẠP TRÍ SỞ HỮU CHÍ TUỆ & SÁNG TẠO chứng nhận “SẢN PHẨM TIN CẬY”

Xem tiếp...

Áp dụng máy bón phân Con Lười - Phân viên nén nhả chậm trên cánh đồng mẫu lớn

PHÂN CON LƯỜI dùng bón vãi thông thường  hoặc  bón bằng máy sẽ giảm  được công và thời gian bón. Bón cho lúa 1 vụ chỉ bón 1 lần. So với phân viên dúi từ thế hệ F1 là viên nén NK cho đến  F5 phải mất từ (2-2,5 giờ) mới dúi xong một sào bắc bộ 360 m2 , mật độ dúi 9 viên/ 1m2 dúi hàng cách hàng, ô cách ô. Trong khi đó PHÂN CON LƯỜI bón vãi thông thường chỉ mất 20 phút/ sào bắc bộ. Nếu dùng máy phun hạt chỉ mất từ 5-7 phút/ sào bắc bộ

Xem tiếp...

Thăm quan mô hình Lúa sử dụng phân viên nén Con Lười tại Thái Bình

Ngày 15/4/2014, Công ty CP Phân Bón Mùa Vàng thăm quan mô hình Lúa sử dụng Phân Viên Nén nhả chậm mang nhãn hiệu Con Lười. Trong chương trình thăm quan mộ số hộ áp dụng Phân Viên Nén Con Lười vào sản xuất Lúa, cây lúa sinh trưởng khỏe,  đẻ nhánh mạnh, tỉ lệ nhánh hữu hiệu cao.

Xem tiếp...