TIN HOẠT ĐỘNG

CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MÙA VÀNG

        Công ty cổ phn phân bón Mùa Vàng là công ty sản xuất phân viên nén nhả chậm mang nhãn hiệu ”Con Lười“.Trong quá trình nghiên cứu và sản xuất Công ty đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Đây là thành công của côntg ty  nói chung và cán bộ nhân viên trong công ty nói riêng.

Xem tiếp...

PHÂN CON LƯỜI - LOẠI PHÂN ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO CHO BÀ CON NÔNG DÂN

 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MÙA VÀNG TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÙNG BÀ CON LOẠI PHÂN BÓN MỚI LÀ PHÂN VIÊN NÉN NHẢ CHẬM MANG NHÃN HIỆU "PHÂN CON LƯỜI" - NPK: 17-5-11 ĐANG CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG. CÔNG TY CŨNG ĐÃ SẢN XUẤT THÀNH CÔNG LOẠI PHÂN BÓN  ĐƯỢC GỌI LÀ “TỔ HỢP PHÂN VIÊN NÉN NHẢ CHẬM ĐA NĂNG”  LOẠI PHÂN BÓN NÀY TÍCH HỢP THÊM THÀNH PHẦN  PHÂN CHUỒNG GÓP PHẦN CẢI TẠO ĐẤT GIÚP BÀ CON YÊN TÂM CANH TÁC BỀN VỮNG. ĐỒNG THỜI CÔNG TY  ĐÃ SẢN XUẤT RA NHIỀU LOẠI SẢN PHẨM VỚI CÁC KÍCH CỠ HẠT KHÁC NHAU, CÁC CÔNG THỨC KHÁC NHAU VỚI THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG PHÙ HỢP CHO TỪNG LOẠI ĐẤT VÀ TỪNG LOẠI CÂY TRỒNG.

Xem tiếp...

PHÂN CON LƯỜI - PHÂN ĐA CHỨC NĂNG

 

Phân viên nén nhả chậm Con Lười NPK 17-5-11 của công ty cổ phần phân bón Mùa Vàng là loại phân viên nén mới nhất, với những ưu thế vễ kích cỡ hạt phân, nhả chậm kéo dài, cân đối đầy đủ, kế thừa tổng hợp các đặc tính của các thế hệ phân viên nén trước, bổ sung thêm hàm lượng SiO2 dễ tiêu giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Phân dùng bón vãi thông thường, so với phân viên dúi từ thế hệ F1 là viên nén NK cho đến F5 phải mất từ (2-2,5 giờ) mới dúi xong một sào bắc bộ 360 m2 , mật độ dúi 9 viên/ 1m2 dúi hàng cách hàng, ô cách ô. Trong khi đó PHÂN CON LƯỜI bón vãi thông thường chỉ mất 20 phút/ sào bắc bộ. Nếu dùng máy phun hạt chỉ mất từ 5-7 phút/ sào bắc bộ.

Xem tiếp...