TIN HOẠT ĐỘNG

Hội thảo ứng dụng phân bón viên nén thế hệ mới

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2013  Công ty cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn phối hợp với Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức hôị thảo  chuyên đề “ Ứng dụng phân bón viên nén thế hệ mới F6”.

Xem tiếp...

Kỹ thuật bón phân Con Lười - Phân bón tốt nhất cho cây lúa


 

 Kỹ thuật bón phân viên nén cho lúa, bón 1 lần duy nhất cho cả vụ, cho năng suất cao, giảm chi phí                                                                                                  

Xem tiếp...

(Video) Kỹ thuật bón phân viên nén cho ngô

Theo số liệu thống kê của tổ chức Nông Lương Thế Giới, ở Việt Nam hiệu suất sử dụng phân bón chỉ ở khoảng 35 - 40%, còn lại 65 - 60% lượng phân bón bị mất đi, xói mòn, rửa trôi và sử dụng không đúng kỹ thuật.

Xem tiếp...