TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 13/10/2020, Cán bộ Gia Đình Lười chi nhánh Thái Nguyên xuống thăm quan Lúa bón Phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười tại một số hộ gia đình ở xóm Đại Quyết, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo bà con đánh giá thực tế tại đồng ruộng: Lúa rất đẹp, sạch sâu bệnh hại, bà con rất phấn khởi và tiếp tục bón Phân hiệu Con Lười cho vụ tiếp theo.