TIN HOẠT ĐỘNG

PHÂN CON LƯỜI- HỘI THẢO KHÁCH HÀNG TẠI BẮC GIANG

Công ty CP phân bón Mùa Vàng phối hợp với công ty Giống cây trồng Bắc Giang tổ chức hội thảo khách hàng giới thiệu về sản phẩm Phân Con Lười của công ty phân bón Mùa Vàng.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÂN CON LƯỜI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MÙA VÀNG

PHÂN CON LƯỜI” là phân viên nén nhả chậm chỉ cần bón một lần duy nhất cho cả vụ giúp giảm công lao động cho bà con nông dân, hạn chế được số lần bón phân, số lần phun thuốc sâu,nâng cao chất lượng nông sản, giảm công làm cỏ, giảm phụ thuộc vào thời tiết trong quá trình bón phân đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Loại phân này còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần vào công cuộc phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Xem tiếp...