TIN HOẠT ĐỘNG

ÔNG NGUYỄN VĂN LUÝCH - CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY PHÂN BÓN MÙA VÀNG TIẾP KIẾN THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI PHỦ THỦ TƯỚNG

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt các doanh nghiệp tham gia diễn đàn Doanh Nghiệp Việt Nam hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN AEC tại phủ Thủ tướng. Ông Nguyễn Văn Luých - Chủ tịch HĐQT công ty Cổ Phần Phân Bón Mùa Vàng đại diên công ty tham gia buổi gặp mặt trao đổi với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Xem tiếp...

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP PHÂN BÓN MÙA VÀNG TIẾP KIẾN THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

Ngày 13 tháng 12 năm 2015 Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt các doanh nghiệp tham gia diễn đàn Doanh Nghiệp Việt Nam hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN AEC tại phủ Thủ tướng. Ông Nguyễn Văn Luých - Chủ tịch HĐQT công ty Cổ Phần Phân Bón Mùa Vàng đại diên công ty tham gia buổi gặp mặt trao đổi với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Xem tiếp...

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP PHÂN BÓN MÙA VÀNG TIẾP KIẾN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG

Ngày 13 tháng 12 năm 2015 ông Nguyễn Văn Luých - Chủ tịch HĐQT công ty CP phân bón Mùa Vàng tiếp kiến thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhân dịp Giao lưu văn hóa ASEAN

Xem tiếp...