TIN HOẠT ĐỘNG

PHÂN CON LƯỜI PHÁT SÓNG TRÊN VTV1

Phân Con Lười là loại phân công nghệ cao có đặc tính nhả chậm chỉ cần bón một lần duy nhất cho cả vụ. Phân Con Lười do nhà Khoa học trẻ Thạc Sỹ Nguyễn Văn Luých- CTHĐQT công ty CP Phân bón Mùa Vàng nghiên cứu ra và ứng dụng thành công tteen cả nươc - phát sóng trên vtv1.

PHÂN CON LƯỜI PHÁT SÓNG TRÊN VTV2

Phân Con Lười giúp bà con giảm công chăm bón, tăng năng suất, chất lượng, thân thiện với môi trường.