TIN HOẠT ĐỘNG

Hiệu quả sử dụng Phân Con Lười tại huyện Gia Lâm- Tp Hà Nội

Theo Đánh giá của bà Bùi Thị Tơ ( Trâu Quỳ, Gia Lâm) thì sử dụng phân Con Lười cho năng suất cao, hạn chế sâu bệnh và giảm công bón phân chăm sóc cho bà con nông dân.

Hiệu Quả Phân Bón Con Lười tại Gia Lâm, Hà Nội

Theo đánh giá của bà Thơm ( Trâu Quỳ, Gia lâm, Hà Nội): So với bón phân thông thường thì một vụ chúng tôi phải bón 3 lần (bón lót,bón thúc, bón đón đòng) nhưng bón Phân Con Lười chúng tôi chỉ bón một lần mà hiệu quả rất cao. Bón phân Thường năng suất chỉ đạt 1 tạ rưỡi/sào nhưng bón Phân Con Lười năng suất đạt 2 tạ hai/sào.

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN CON LƯỜI TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

         Theo đánh giá của Bà Sự thì sử dụng Phân Con Lười chúng tôi chỉ bón một lần thay cho các loại phân khác phải bón nhiều lần tốn nhiều thời gian và công sức. Khi sử dụng phân con lười tôi thấy cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, giảm sâu bệnh hại mà năng suất lại tăng cao.