TIN HOẠT ĐỘNG

PHÂN CON LƯỜI - PHÂN NHẢ CHẬM VÀ CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

Phân Con Lười với ưu điểm nổi bật là đặc tính nhả chậm có cơ chế nhả dinh dưỡng từ trong ra ngoài giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng tối đa, vì vậy đã tăng được hiệu suất sử dụng phân bón, tăng năng suất và chất lượng nông sản. Phân Con Lười đã và đang góp phần công nghiệp hóa trong nông nghiệp. Loại Phân bón công nghệ cao này đã được nhà nước trao tặng nhiều giải thưởng.

Kĩ thuật sử dụng Phân Con Lười - Phân NPK nhả chậm Tại huyện Tân Yên- Bắc Giang

           Ngày 18 tháng 01 năm 2016 công ty CP Phân bón Mùa Vàng phối hợp với công ty CP Giống cây trồng Bắc Giang tổ chức hội thảo tại kỹ thuật sử dụng Phân Con Lười tại huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang. Sau cuộc tập huấn bà con nông dân rất hưởng ứng sử dụng loại phân mới này.

Xem tiếp...