TIN HOẠT ĐỘNG

Thăm quan mô hình Lúa sử dụng phân viên nén Con Lười tại Thái Bình

Ngày 15/4/2014, Công ty CP Phân Bón Mùa Vàng thăm quan mô hình Lúa sử dụng Phân Viên Nén nhả chậm mang nhãn hiệu Con Lười. Trong chương trình thăm quan mộ số hộ áp dụng Phân Viên Nén Con Lười vào sản xuất Lúa, cây lúa sinh trưởng khỏe,  đẻ nhánh mạnh, tỉ lệ nhánh hữu hiệu cao.

Xem tiếp...

Cách chọn phân bón tốt nhất cho cây trồng? Phân Con Lười NPK 17-5-11 Sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho vụ mùa bội thu

Ngày 26 tháng 12 năm 2013 Công ty Phân Bón Mùa Vàng vinh dự được Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Ngành Nghề Nông Thôn Việt Nam chứng nhận sản phẩm Phân Con Lười NPK 17-5-11 là sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu trong chương trình Doanh Nhân Việt Nam Vì Sự Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Bền Vững lần thứ I, năm 2013.

Xem tiếp...

Những nhận xét về ưu điểm vượt trội Phân Viên Nén Nhả Chậm

Phân viên nén nhả chậm thế hệ F6 và F7 của công ty Cổ phần phân bón Mùa Vàng mang nhãn hiệu: PHÂN CON LƯỜI là loại phân viên nén tổ hợp với nhiều ưu điểm như: Tăng năng suất, chất lượng, giảm công lao động, giảm ô nhiễm môi trường... góp phần nâng cao hiệu suất kinh tế nhà cho người trồng trọt.

Xem tiếp...