TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị tập huấn quy trình kỹ thuật bón NPK Mùa Vàng

Ngày 22/6/2014, tại UBND Thị Trấn Trâu Quỳ diễn ra “Hội nghị tập huấn quy trình kỹ thuật sử dụng phân NPK Mùa Vàng”. Hội nghị được tổ chức HTX Thị Trấn phối hợp với Công ty CP Phân Bón Mùa Vàng tổ chức 

Xem tiếp...

Hội thảo Phân viên nén Con Lười tại xã Vĩnh Thịnh – tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 22/5/2014, tại thôn Hoàng Xã Đông – xã Vĩnh Thịnh – tỉnh Vĩnh Phúc,  Công ty tham gia tổ chức hội thảo về “Ứng dụng phân viên nén F7 Phân Con Lười và sản xuất”  với sự kết hợp của các đại lý phân phối. Với sự tham gia của hơn 200 vị đại biểu, hộ nông dân sản xuất giỏi, cán bộ khuyến nông xã.

Xem tiếp...

Chứng nhận "SẢN PHẨM TIN CẬY"

Công ty vinh dự được VIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC TẾ và TẠP TRÍ SỞ HỮU CHÍ TUỆ & SÁNG TẠO chứng nhận “SẢN PHẨM TIN CẬY”

Xem tiếp...