TIN HOẠT ĐỘNG

Hôm nay ngày 14/09/2020, Anh Pho ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch Lúa OM5451 bón phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười

Anh Pho rất hài lòng với kết quả thu được: Sâu bệnh hại Lúa giảm rõ rệt, năng suất và chất lượng thóc tăng cao.

Ruộng lúa bón Phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười của nhà anh Út Hồng ở Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp được ghi hình ngày 13/09/2020:

Còn 2 ngày nữa là anh Út tiến hành thu hoạch, bông thóc to như đuôi chồn, hạt chắc mẩy tới cậy. Bộ lá đài vẫn cón xanh, sạch sâu bệnh hại đây là minh chứng cho sự cung cấp dinh dưỡng dồi dào từ đầu vụ đến cuối vụ của phân bón hiệu Con Lười cho cây Lúa - là cơ sở tạo nên năng suất và chất lượng thóc gạo cao.