TIN HOẠT ĐỘNG

Phân bón tốt nhất cho cây ớt tại Thanh Hóa

Theo đánh giá của chủ mô hình, Bón Phân Con Lười cho cây ớt đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Cụ thể là, Bón phân Con Lười giúp cây ớt tăng năng suất và chất lượng ớt quả, giảm sâu bệnh hại cho cây ớt.