TIN HOẠT ĐỘNG

Báo cáo đánh giá mô hình sử dụng phân bón Con Lười cho hiệu quả cao tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, vụ mùa 2013, Trung tâm khuyến nông tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cty Cổ Phần Phân Bón Mùa Vàng tiến hành tổ chức thực hiện mô hình trình diễn bón thử nghiệm phân viên nén NPK dúi sâu và Phân viên nén NPK bón vãi do công ty CP Phân Bón Mùa Vàng sản xuất. 

Xem tiếp...

Báo cáo kết quả trình diễn phân bón Con Lười tỉnh Quảng Nam

Bón phân viên nén NPK bón vãi nhả chậm, hạn chế được rửa trôi, giúp cây trồng đẻ nhánh khỏe, sinh trưởng phát triển cân đối. 

Xem tiếp...

Phân con lười tại hội chợ nông nghiệp quốc tế AgroViet 2014

Phân con lười tại hội chợ nông nghiệp quốc tế AgroViet 2014

Xem tiếp...