TIN HOẠT ĐỘNG

PHÂN VIÊN NÉN NHẢ CHẬM HỘI NHẬP CÙNG THẾ GIỚI - VTC10

Với nhiều ưu điểm của phân viên nén Mùa Vàng, tăng năng suất cây trồng, giảm tỉ lệ hao hụt phân bón khác, giảm chi phí, giảm công